U utorak, 8. ožujka 2022. U 20,00 sati, u Kultrunom centru Travno, odrana je premijera predstave "Tena – kronika raspada jedne ljepote" Borislava Vujčića, po motivima pripovijetke Josipa Kozarca, u režiji Dražena Ferenčine nastala u koprodukciji kazališta "Gavella", Gradskog kazališta "Joza Ivakić" Vinkovci, Ludens teatra, Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar te Gradskog kazališta Požega. I ova premijera kazališta "Gavella" održava se na alternativnoj lokaciji.
Klasik hrvatske književnosti kritički se obrušava na ono u čemu prepoznaje raspadanje tradicionalnih vrijednosti, no istodobno je svjestan kako bezglasni ženski likovi iznikli iz koncepta patrijarhata trebaju ustupiti mjesto ženama koje odlučuju i djeluju. Tena tako svoj osjećaj slobode verbalizira usklikom: "...ja sam ja; sve što je na meni, moje je!", čija jeka odzvanja i danas. Pritom Kozarac nije toliko usredotočen na mentalitet, koliko na konkretnu ekonomsku i društvenu situaciju – raspadanje seoskih zadruga, Khuenovu strahovladu i silne eksploatacije lokalnih šuma od strane bogatih stranaca... Glavni lik stoga se može čitati i kao metafora za Slavoniju, za "raskoš koja se neštedimice rasipa", pa smo pred djelom sposobnim otvoriti prostor za raznolike pristupe i rasprave. U dramatizaciji Borislava Vujčića, Kozarčev prozni tekst postao je punkorvnom dramom, gdje se pripovijedni predložak koristi kao temelj za novi autorski materijal koji realistične, dijaloške prizore spaja s etnološkim pristupom, pri čemu osjećaj drevnog, gotovo mitskog natapa melodramatičnost teksta nastalog potkraj 19. st. Elementi koreodrame, zborskog mnogoglasja, socijalnog ekspresionizma, Vujčićevu "Tenu" tako odvode u specifičan dramski registar, dinamično ponuđen na igru glumcima i redatelju...
Predstava je nastala u koprodukciji kazališta „Gavella“, Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci, Ludens teatra, Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar te gradskog kazališta Požega. Autor dramatizacije je Borislav Vujčić, autor adaptacije i redatelj je Dražen Ferenčina, kostimografkinja je Marita Ćopo, skladatelj je Igor Valeri. Koreografiju potpisuje Maja Huber a oblikovanje rasvjete Zdravko Stolnik. U predstavi igraju Matea Marušić, Filip Šovagović, Ivan Grčić, Davor Svedružić, Vedran dakić, Vladimir Andrić, Selena Andrić, Martina Stjepanović, Areta Ćurković, Zorko Bagić i Ivica Lučić.
Do sada je premijera održana u Vinkovcima, Požegi, Bjelovaru, a nakon premijere kazališta „Gavella“, očekuje nas još premijera u Koprivnici.

Premijera predstave "Tena- kronika raspada jedne ljepote"