Pravo na zaštitu osobnih podataka ispitanik ostvaruje podnošenjem zahtjeva Gradskom dramskom kazalištu "Gavella"

Službenica za zaštitu podataka: Asja Kišević
e-mail: zop@gavella.hr
tel: +385 (0)1 4864 607

  • na adresu GDK "Gavella", Frankopanska 10, 10 000 Zagreb;
  • elektroničkom poštom na: zop@gavella.hr
  • ili donijeti osobno u kazalište "Gavella" od 09 do 15 sati

Slijedi na repertoaru

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Što na podu spavaš

Četvrtak, 29. rujna 19:30 h

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Hotel Zagorje

Četvrtak, 06. listopada 20:00 h

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Što na podu spavaš
PREMIJERA u NP - u Sarajevo
Festival MESS

Nedjelja, 09. listopada 19:30 h