Pravilnik o radu:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:

Propisi:

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13 i 26/14)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_71_1703.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2592.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_26_463.html

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14 i 62/17)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1432.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html

Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (NN 39/07)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_39_1333.html

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2015&broj=260&akt=41F506C03C0A7D69C1257F240052BED9

I Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2016&broj=240&akt=B0038C626361F879C12580990025C3F8

II Dodatak
http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/7ffe63e8e69827b5c1257e1900276647/
aa6b5d78bffc7a1bc12580cd0050c4cd

III Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2018&broj=230&akt=08A7C35D752298A4C1258339004A9053

IV Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2019&broj=040&akt=0ABC561BE993FA5FC12583AF003F6CC7

V Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2020&broj=010&akt=037F731A37C7EA81C12584F5004BD841

VI Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2020&broj=090&akt=C24E7030FAF937D1C125854400464539

VII Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2020&broj=250&akt=064981D84F43A1CDC12586020020C7F3

VIII Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2020&broj=320&akt=325478D9B6547CF2C1258637003C7086

IX Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2021&broj=010&akt=7D6B42C3BAB2075DC125865B00324090