DATUM
VRIJEME
DVORANA
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Četvrtak, 2.12.2021.

19:00

Kulturni centar Travno

Četvrtak, 02. prosinca 2021.

19:00

Tena - kronika raspada jedne ljepote
Premijera planirana na dan 2. prosinca, zbog bolesti se prebacuje na 3. prosinca.
Kulturni centar Travno

Petak, 3.12.2021.

19:00

Kulturni centar Travno

Petak, 03. prosinca 2021.

19:00

Tena - kronika raspada jedne ljepote
Premijera
Otkazuje se zbog bolesti.
Kulturni centar Travno

Subota, 4.12.2021.

20:00

Dom mladih Koprivnica

Subota, 04. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Dom mladih Koprivnica

Nedjelja, 5.12.2021.

20:00

Dom mladih Koprivnica

Nedjelja, 05. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Dom mladih Koprivnica

Ponedjeljak, 6.12.2021.

19:00

Kulturni centar Travno

Ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

19:00

Kako je počeo rat na mom otoku Kulturni centar Travno Kupi kartu

Utorak, 7.12.2021.

19:00

Kulturni centar Travno

Utorak, 07. prosinca 2021.

19:00

Kako je počeo rat na mom otoku Kulturni centar Travno Kupi kartu

Petak, 10.12.2021.

20:00

Centar za kulturu Trešnjevka

Petak, 10. prosinca 2021.

20:00

Čovjek Jastuk Centar za kulturu Trešnjevka Kupi kartu

Subota, 11.12.2021.

20:00

Centar za kulturu Trešnjevka

Subota, 11. prosinca 2021.

20:00

Čovjek Jastuk Centar za kulturu Trešnjevka Kupi kartu

Subota, 11.12.2021.

20:00

Gradsko kazalište Požega

Subota, 11. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Gradsko kazalište Požega

Nedjelja, 12.12.2021.

20:00

Gradsko kazalište Požega

Nedjelja, 12. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Gradsko kazalište Požega

Petak, 17.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Petak, 17.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Petak, 17. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

20:00

Dom kulture, Bjelovar

Subota, 18. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Dom kulture, Bjelovar

Subota, 18.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Subota, 18.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Subota, 18. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

20:00

Dom kulture, Bjelovar

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju
Predstava "Tena - kronika raspada jedne ljepote"
Dom kulture, Bjelovar

Nedjelja, 19.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Nedjelja, 19.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Nedjelja, 19. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 21.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Utorak, 21. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Srijeda, 22.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Srijeda, 22. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Četvrtak, 23.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Ponedjeljak, 27.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Ponedjeljak, 27. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:00

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:10

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:20

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:30

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:40

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:40

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

19:50

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

19:50

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

20:00

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

20:00

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

20:10

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

20:10

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

20:20

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

20:20

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu

Utorak, 28.12.2021.

20:30

Tunel Grič

Utorak, 28. prosinca 2021.

20:30

Obavezan smjer / One Way Only Tunel Grič Kupi kartu