DATUM
VRIJEME
DVORANA
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Nedjelja, 23.6.2024.

21:30

Centar za kulturu Tivat

Nedjelja, 23. lipnja 2024.

21:30

Što na podu spavaš Centar za kulturu Tivat

Četvrtak, 27.6.2024.

20:00

Narodno pozorište Beograd

Četvrtak, 27. lipnja 2024.

20:00

Deca
32. BELEF
Narodno pozorište Beograd