U smislu poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gradsko dramsko kazalište "Gavella" ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave i Registar ugovora sukladno članku 4. i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.