Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Gradsko dramsko kazalište Gavella kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi:

- Dinaridi Film d.o.o., Radnički dol 21, Zagreb

Plan nabave i Registar ugovora sukladno članku 4. i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Slijedi na repertoaru

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Tena - kronika raspada jedne ljepote
Otkazuje se zbog bolesti.

Nedjelja, 23. siječnja 20:00 h

Zagreb 2020

Zagreb 2020

Uz obvezu predočenja digitalne COVID potvrde.

Utorak, 25. siječnja 20:00 h

kupi ulaznice
Zagreb 2020

Zagreb 2020

Uz obvezu predočenja digitalne COVID potvrde.

Srijeda, 26. siječnja 20:00 h

kupi ulaznice