Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Gradsko dramsko kazalište Gavella kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi:

- Dinaridi Film d.o.o., Radnički dol 21, Zagreb
- Riznica dobrih ideja, obrt za trgovinu, vl. Goran Jerosimović, Zagreb, I. Tijardovića 38

Plan nabave i Registar ugovora sukladno članku 4. i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:
Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora Kazališta "Gavella"

Slijedi na repertoaru

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Hotel Zagorje

Četvrtak, 06. listopada 20:00 h

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Što na podu spavaš
PREMIJERA u NP - u Sarajevo
Festival MESS

Nedjelja, 09. listopada 19:30 h

no photo

GDK Gavella na gostovanju

Što na podu spavaš
PREMIJERA u NP - u Sarajevo

Ponedjeljak, 10. listopada 19:30 h