Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Gradsko dramsko kazalište Gavella kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi:

- BLINDERS, OBRT ZA USLUGE, VL. ENES VEJZOVIĆ, Domobranska ulica 25, ZAGREB
- LUDENS PRODUKCIJA d.o.o., Ulica Franje Gažija 7, Koprivnica
- Riznica dobrih ideja, obrt za trgovinu, vl. Goran Jerosimović, Zagreb, I. Tijardovića 38

Plan nabave i Registar ugovora sukladno članku 4. i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

15.12.2022. - Poziv na dostavu ponuda za Inspicijentski pult

8.12.2022. - Poziv na dostavu ponuda za Rasvjetni pult s dodatnom opremom

25.8.2022 - Poziv na dostavu ponuda za Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora kazališta "Gavella"