U subotu, 25. travnja 2015. u 19,30 sati u kazalištu "Gavella", gostuje predstava "Figurae Veneris Historiae " makedonskog dramatičara Gorana Stefanovskog, u režiji Aleksandra Popovskog i produkciji SNG Drama iz Ljubljane.
"Figurae Veneris Historiae" bismo mogli nazvati i "ljubav za vrijeme rata", jer kao što nasilje ima više lica, ima ih i ljubav. Eros i Tanatos se u ratu još jače prožimaju. Iako se ratna erotika najčešće pretvara u pornografiju, nagon za preživljavanjem ne vodi samo u iskorištavanje i ubijanje neprijatelje već i
traženju dodira, blizine i topline. Čovjek je među njima razapet, a naročito kada ga se bez samilosti baci među politiku i povijest, što je u dramama Gorana Stefanovskog čest slučaj. Stefanovski također često na tog jadnog čovjeka gleda sa crno-humorne distance s kojom se lakše podnosi sarkazam svijeta i ljudska apsurdnost u njemu. Rat je stroj, a njegovo pogonsko gorivo su ljudi, njihove izgubljene duše i bolna, zaražena te istrošena tijela. Rat je kolektivna sudbina, ne štedi nikoga, pojedinac je u njemu nemoćan, pa ipak u njegovoj individualnoj reakciji, u njegovoj "odluci za ljubav" klijaju potencijalne mogućnosti za mir.
Predstavu ju režirao Aleksandar Popovski, prema tekstu Gorana Stefanovskog, scenografiju potpisuje NUMEN, a skladatelj je Kiril Džajkovski. U predstavi igraju: Polona Juh, Uroš Fürst, Tina Vrbnjak, Jurij Zrnec, Saša Pavček, Blaž Setnikar, Saša Tabaković, Iva Babić, Barbara Cerar, Branko Jordan i Janez Škof.
Predstava će biti titlovana na hrvatski jezik.

Gostovanje SNG Drame iz Ljubljane s predstavom "Figurae Veneris Historiae"