U nedjelju, 5. ožujka 2017. u 20,00 sati, na Sceni 121 kazališta "Gavella" održat će se praizvedba predstave "Will&Sam" nove predstava Teatra M&M, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu & V. gimnazije iz Zagreba. Spoj je to predstave "Or-Hamlet (Performans o Hamletu i/li o svemu što se zbilo)" i predstave "O, divni dani (Performans o Beckettu i/li s Beckettom)", preispitujući u njihovu spoju mogućnosti korespondiranja renesansne engleske i dvadesetostoljetne irske dramske i kazališne estetike Williama Shakespearea i Samuela Becketta. Ponajbolja dva teksta svjetske dramske književnosti, različita žanrovski i nastala u različito povijesno, dramsko i teatarsko vrijeme potiču na uvijek nova istraživanja, a publika će ih vidjeti, u režiji Vesne Muhoberac (Shakespeare) i Mire Muhoberac (Beckett), međusobno povezive, kao produkt zajedničkoga čitanja, u podudarnome performativnome kazališnome kodu koji suvremenim kazališnim gledateljima nudi modernu predstavu uključujući elemente postpostmodernizma, pop-kulture, jazz-koncerata i DJ-ova.
U prvome dijelu predstave "Will&Sam", naslovljenome "Or-Hamlet (Performans o Hamletu i/li o svemu što se zbilo)", koji je režirala Vesna Muhoberac, glume učenici i učenice V. gimnazije iz Zagreba pojavljujući se u različitim ulogama i brzim promjenama identiteta: Adrian Babić, Jan Čavar, Leonarda Frljak, Damian Humski, Karla Kijac, Anja Kovačić, Jana Mikoč, Gabrijela Perković. Film u predstavi snimio je Lovro Rački, pokreće ga Katarina Jukić, a kostimi, scena, rekviziti, maska, šminka, koreografija, svjetlosni efekti, zvukovi i glazba zajednički su nastajali u procesu rada na predstavi.
U drugome dijelu predstave naslovljene "O, divni dani (Performans o Beckettu i/li s Beckettom)", koji je režirala Mira Muhoberac, glume studentice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Matea Martin, Winnie, Anja Novaković, Willie i Iva Ralica Orečić, Sam. Kostimi, scena, rekviziti, maska, šminka, koreografija, svjetlosni efekti, zvukovi i glazba nastajali su u procesu rada na predstavi koja je utemeljena na kazališnom istraživanju života i djela irskoga nobelovca Samuela Becketta i na tekstu njegove drame O, divni dani.