21. travnja, po cijeni ulaznice od samo 15 kuna, "Gavella Vama" nudi vam "Teštamenat" Vanče Kljakovića.