Rođena je 22. lipnja 1975. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, XVII. jezičnu gimnaziju, te diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti 2001. godine, u klasi prof. Joška Juvančića. Završila je nižu muzičku školu (klavir). U glumačkom ansamblu kazališta "Gavella" je od 2014. godine.

Predstave u kazalištu "Gavella":

Kalman Mesarić: Kozmički žongleri, 2023.
Tadeusz Słobodzianek: Naš razred, 2022.
Friedrich Dürrenmatt: Posjet stare dame, 2021.
"Zagreb 2020", autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića, 2020.
Ranko Marinković: Kiklop, 2019.
Franz Kafka: Proces, 2018.
Filip Šovagović: Tesla Anonimus, 2017.
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano, 2016.
J.B.P. Molière: Umišljeni bolesnik, 2015.
Ivor Martinić: Bojim se da se sada poznajemo, 2015.
Peter Shaffer: Amadeus, 2014.
William Shakespeare: Zimska priča, 1998.

Uloge izvan kazališta Gavella