Rođen je u Zagrebu, 15. kolovoza 1987. Diplomski studij na Odsjeku za kazališnu umjetnost (studijski program Gluma)na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu završava 2012. Član ansambla kazališta "Gavella" od 2017.

Predstave u kazalištu "Gavella":

Kalman Mesarić: Kozmički žongleri, 2023.
Alfred Jarry: Kralj Ubu, 2023.
Dina Vukelić: Moderni oblici patnje, 2022.
Miroslav Krleža: Djetinjstvo u Agramu, 2021.
"Zagreb 2020", autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića, 2020.
Dino Pešut: Stela, poplava, 2019.
Ivan Viripajev: Pijani, 2018.
Filip Šovagović: Tesla Anonimus, 2017.

Uloge izvan kazališta Gavella