Rođena je u Zagrebu 26. lipnja 1988. godine. Nakon završene XV. gimnazije (MIOC) upisuje studij za doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu na kojemu diplomira 2013. godine. Iste godine upisuje studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Diplomira u klasi profesora Krešimira Dolenčića 2018. godine.
Od 2019. godine članica je ansambla kazališta "Gavella".

Predstave u kazalištu "Gavella":

Euripid: Medeja, 2024.
Mate Matišić: Moji tužni monstrumi, 2023.
Obavezan smjer, autorski projekt Enesa Vejzovića, 2021.
"Zagreb 2020", autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića, 2020.