Rođen je 6.3.1989. godine u Požegi. Nakon završene opće gimnazije u Požegi, 2008. godine upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. Magistrirao je 2013. godine. Članom ansambla kazališta "Gavella" postaje 2016. godine.

Predstave u kazalištu "Gavella":

A. P. Čehov: Višnjik, 2020.
Maksim Gorki: Malograđani, 2019.
Filip Šovagović: Cigla, 2019.
Ranko Marinković: Kiklop, 2019.
Ivo i Vinko Brešan: Kako je počeo rat na mom otoku, 2018.
Franz Kafka: Proces, 2018.
William Shakespeare: Kralj Rikard III., 2017.
Ivana Sajko prema Gustaveu Flaubertu: Gospođa Bovary, 2016.
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano, 2016.
Ante Kovačić / Dario Harjaček: U registraturi, 2015.
William Shakespeare: Othello, 2015.
Miroslav Krleža: Hrvatski bog Mars, 2014

Uloge izvan kazališta Gavella