Škiljan, Mladen, hrvatski redatelj i dramaturg rođen je u Zagrebu 24. prosinca 1921. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1940. bio je član Družine mladih V. Habuneka, a nakon 1945. radio je kao dramaturg i redatelj na Radio Zagrebu. Od 1951. bio je asistent i koredatelj Branka Gavelle u zagrebačkom HNK-u (Eshil, Agamemnon), a od 1953. do 1966. redatelj u Dramskom kazalištu "Gavella", odakle se vratio u HNK, gdje je od 1970. do 1974. obnašao dužnost intendanta. U stručnoj je periodici pisao članke o poetskom teatru i kazališnoj organizaciji. Prevodio je drame sa starogrčkoga i francuskoga (Aristofan, Moliere). Najzapaženije su mu režije u Dramskom kazalištu "Gavella" - "O miševima i ljudima" (J. Steinbeck, 1954), "Žrtva na grobu" (Eshil, 1955), "Dundo Maroje" (M. Držić, 1955.), "Scapinove spletke" (Moliere, 1956), "Vašar snova" (M. Matković, 1958), "Svršetak igre" (S. Beckett, 1958), "Svilene papuče" (M. Božić, 1960), "Galeb" (A. P. Čehov, 1962), a u HNK-u "Divni dani" (S. Beckett, 1965), "Ranjena ptica" (M. Matković, 1966), "Balade Petrice Kerempuha" (M. Krleža, 1969., vlastita scenska adaptacija), "Golgota (M. Krleža, 1977), "Hamlet" (W. Shakespeare, 1980) i "Divlja patka" (H. Ibsen, 1987).
Mladen Škiljan je preminuo 12. srpnja 2014.

Slijedi na repertoaru

Što na podu spavaš

Što na podu spavaš

Nedjelja, 23. lipnja 21:30 h

Deca

Deca

Četvrtak, 27. lipnja 20:00 h