Aleksandar Popovski rođen je 1969. godine u Skopju, Makedonija. Na sveučilištu "Sv. Kiril i Metod" diplomirao je kazališnu i filmsku režiju. Sa svojim je filmovima sudjelovao na festivalima u Stockholmu, Barceloni, Puerto Ricu, San Franciscu, Dresdenu, Zürichu, Calcutti, Beogradu, Palm Beachu, Palm Springsu, Cotbusu, Tromsu, Ljubljani, Sarajevu, Celju, Milanu, Stuttgartu...; nagrađen je na festivalima u Helsinkiju, New Yorku, Bruxellesu, Rimu...
U kazalištu prvi put režira 1992., tekst Dejana Dukovskog "Div i sedam patuljaka". Slijede režije Lorce, Popovskog i Mitrevskog, Harmsa, Kolt?sa, Stefanovskog, Vencelja i Popovskog po Cervantesu, Stokera, Čehova, Büchnera, Shakespearea, Biljane Srbljanović, McDonagha, Moli?rea, Ane Lasić, Slavka Gruma, Voltairea, Milene Marković, Strindberga, Hamptona, Bulgakova, Majakovskog... Popovski svoje je predstave postavio na scenama u Makedoniji, Danskoj, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Švedskoj, Grčkoj, Austriji, Turskoj...
Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj rad, od kojih izdvajamo tri Sterijine nagrade, nagradu "Ardalion", nagradu "Zlatni smijeh"... U Gradskom dramskom kazalištu "Gavella" Aleksandar Popovski dosad je režirao tri predstave: Shakespeareov "San Ivanjske noći", kako je zapisano - "jednu od najigranijih i najnagrađivanijih predstava u povijesti ovoga kazališta", "Peera Gynta" Henrika Ibsena te "Antigonu" Jeana Anouilha.

Slijedi na repertoaru

Krivi Billy s Inishmaana

Krivi Billy s Inishmaana

Utorak, 10. rujna 19:30 h

Krivi Billy s Inishmaana

Krivi Billy s Inishmaana

Petak, 13. rujna 19:30 h

Prosjačka opera

Prosjačka opera

Četvrtak, 19. rujna 19:30 h