Autor: Tituš Brezovački
Komad: Komedija u četiri čina
Redatelj: Tomislav Radić
Scenograf i kostimograf: Drago Turina
Jezični suradnik: Dr. Bratoljub Klaić

Igraju:

Smolko, šoštar: Mladen Šerment
II. muž: Ivo Fici
Koprinovič, prisežni pazitel na pute: Ivo Rogulja
Pisarovič, varoški pisar: Ljubomir Kapor
Jugovič, plemeniti pravdoznanec: Božidar Smiljanić
I. muž: Drago Krča
Vuksan, krznar: Pero Kvrgić
Veselkovič, pazitel na sigurnost opčinsku: Fahro Konjhodžić
Lazo, Smolkov detič: Drago Mitrović
Hanzl, oštarijski sluga: Branko Supek
Gajo, Smolkov detič: Drago Meštrović
Matijaš, dijak: Boris Miholjević

Inspicijent: Dražen Grünwald

Premijera: 23. siječnja 1970.
Posljednja izvedba: 13. lipnja 1974.
Broj predstava: 112