Kamerni teatar 55, Sarajevo

Redatelj: Kokan Mladenović
Dramaturg: Vedran Fajković
Scenografkinja i kostimografkinja: Adisa Vatreš Selimović
Asistenti redatelja. Amra Hadžihafizbegović i Amar Čustović

Igraju:
Mahmut Zolj: Emir Hadžihafizbegović
Sena Zolj: Gordana Boban
Dino Zolj: Mirsad Tuka
Tetka, Drugarica Buba, Šintorova majka, Štakina majka: Tatjana Šojić
Dino Zolj: Davor Golubović
Dolly Bell: Elma Juković
Šintor: Muhamed Hadžović
Tetak Besim, Cvikeraš: Admir Glamočak
Kerim Zolj, Vlado Kliker: Sabit Sejdinović
Rasim Top, Najavljivač: Amar Selimović
Kiko Štaka: Saša Krmpotić
Midho Zolj: Sin Kurt

"Sjećaš li se Dolly Bell" je priča o iskrenoj boli prve ljubavi, o neminovnom odrastanju te o ogoljavanju jednog utopističkog društvenog sistema u koji su mnogi slijepo vjerovali i u kojem su se, nažalost, razočarali. Priču promatramo iz perspektive Sabahudina Zolja, svima nama poznatijeg kao Dino, ali iz današnjeg vremena, kroz distancu od više desetljeća kaleidoskopski profiltrirane kutije sjećanja, koja se na samom početku predstave simbolički i otvara te nas vrtoglavo, kao na vrtuljku, nosi u jedno vrijeme kojeg više nema, među ljude koji nisu tu.

Vedran Fajković