KOMEDIJA TREĆA

Autor: Nikola Nalješković
Komad: Farsa
Redatelj: Božidar Violić
Scenograf: Miše Račić
Kostimografkinja: Inga Kostinčer
Scenska glazba: Igor Kuljerić
Koreografkinja: Ivica Boban

Igraju:

Prolog : Stevo Krnjaić
Vila: Ljubica Jović
Satir: Ljubomir Kapor
Satir II.: Ante Dulčić
Satir III.: Fahro Konjhodžić
Satir IV.: Đuro Utješanović
Mladić: Boris Miholjević
Mladić II.: Božidar Boban
Mladić III.: Ivica Vidović
Mladić IV.: Rade Šerbedžija
Starac: Emil Glad

KOMEDIJA ŠESTA

Autor: Nikola Nalješković
Komad: Farsa
Redatelj: Božidar Violić
Scenograf: Miše Račić
Kostimografkinja: Inga Kostinčer
Scenska glazba: Igor Kuljerić
Koreografkinja: Ivica Boban

Igraju:

Prolog: Stevo Krnjaić
Gospodar: Fahro Konjhodžić
Gospođa: Nada Subotić
Vesela: Helena Buljan
Baba: Marija Kohn
Tovjernarica: Zdenka Anušić
Marija Hondrčica: Ljiljana Gener
Pop: Ante Dulčić

KOMEDIJA SEDMA

Autor: Nikola Nalješković
Komad: Farsa
Redatelj: Božidar Violić
Scenograf: Miše Račić
Kostimografkinja: Inga Kostinčer
Scenska glazba: Igor Kuljerić
Koreografkinja: Ivica Boban

Igraju:

Prolog: Stevo Krnjaić
Mati: Marija Kohn
Djevojka Maruša: Zdenka Anušić
Petar: Emil Glad
Dživo: Ljubomir Kapor
Djetić: Ivica Vidović
Frano: Božidar Boban
Dragna: Ljubica Jović
Maro: Boris Miholjević
Amanca: Ljiljana Gener
Pop: Ante Dulčić
Đak: Fahro Konjhodžić
Đak II.: Đuro Utješanović
Đak III.: Rade Šerbedžija
Žena Petrova: Nada Subotić
Kćer Perova: Helena Buljan

Premijera: 22. rujna 1967.
Posljednja izvedba: 16. veljače 1968.
Broj predstava: 14