Autor: Marin Držić
Komad: Komedija u pet činova
Dramatizacija: Krnji peti čin nadopunio Mihovil Kombol
Redatelj: Kosta Spaić
Asistent redatelja: Dražen Grünwald
Scenograf: Rudolf Sabljić
Kostimografkinja: Inge Kostinčer-Bregovac
Scenska glazba: Branimir Sakač

Igraju:

Satir (u prologu): Krešimir Zidarić
Skup, starac: Fabijan Šovagović
Andrijana, njegova kći: Zdenka Heršak
Variva, godišnjica stara Skupova: Vesna Starčević
Gruba, godišnjica mlada Dživova: Marija Kohn
Kamilo: Zvonimir Ferenčić
Dobre, Kamilova mati: Vjera Žagar-Nardelli
Zlatikum, njen brat: Zvonimir Rogoz
Niko, dundo Kamilov: Sven Lasta
Dživo, prijatelj Dobrin: Drago Krča
Pjerić, prijatelj Kamilov: Božidar Smiljanić
Munuo, djetić Kamilov: Zorko Rajčić
Pasimaha, Kotoranin: Duka Tadić
Drijemalo: Emil Glad
Dijetići Zlatikuma: Pero Kvrgić
Dijetići Zlatikuma: Ljubomir Kapor
Dijetići Zlatikuma: Franjo Jurčec
Dijetići Zlatikuma: Rikard Simonelli

Inspicijent: Emil Hamar

Premijera: 11. ožujka 1959.
Posljednja izvedba: 13. svibnja 1959.
Broj predstava: 17