Autor: Sartre Jean-Paul
Naslov originala: LES MAINS SALES
Komad: Drama u sedam slika
Prijevod: Zvonimir Mrkonjić
Redatelj: Miroslav Međimorec
Scenograf: Drago Turina
Kostimografkinja: Jasna Novak
Jezična savjetnica: Đurđa Škavić

Igraju:

Hoederer: Fabijan Šovagović
Hugo: Sreten Mokrović
Olga: Dubravka Miletić
Jessica: Mirjana Majurec
Louis: Stevo Krnjaić
Princ: Ante Dulčić
Slick: Slobodan Milovanović
Georges: Zoran Gogić
Karsky: Krešimir Zidarić
Frantz:Charles: Marino Matota
Ivan: Slavko Brankov

Inspicijent: Jadranko Račić
Šaptačica: Divna Borčić

Premijera: 09. prosinca 1984
Posljednja izvedba: 03. lipnja 1986.
Broj predstava: 29