Koreodrama
Koreografkinja: Irma Omerzo

Nastupaju:

Nikolina Pristaš
Pravdan Devlahović

Premijera 07. lipanj 2001.

Broj izvedbi: 1