Autor: Eduard Tomičić Buntauli
Komad: Drama
Redatelj, scenograf i kostimograf: Eduard Tomičić Buntauli

Igraju:

Krkpezo: Mladen Budiščak
Utateobe: Stevo Krnjaić
Son: Branka Cvitković
Aeg: Marino Matota

Premijera: 16. lipnja 1977
Broj predstava: 1