Naslov originala: EMMA, ESSAIS
Komad: Prema noveli " Emma Zunz "
Dramatizacija: Branko Brezovac
Redatelj: Branko Brezovac
Scenograf: Tihomor Milovac
Kostimografkinje: Stella Bernhard i Marina Štemergar
Koreografkinja: Jasna Frankić Brkljačić

Igraju:

Uloge: Jasna Bery
Uloge: Catherine Duflot
Uloge: Siniša Miletić
video i filmski snimatelj: Ivan Picer
autorski filmovi u predstavi: Vladimir Petek
atrakcije: Max Marković

Premijera: 28. lipnja 1996.