(po motivima “Đuke Begovića” Ivana Kozarca)
priredio: Duško Valentić

Igraju:

Duško Valentić
Paganini band

šaptač: Selma Sarajlić

Premijera: 03. i 04. travnja 2003.

galerija992005144125emojsokole