Autor: Milan Grgić
Komad: Komedija u dva dijela
Redatelj: Dino Radojević
Scenograf: Drago Turina
Kostimografkinja: Jasna Novak
Koreografkinja: Tihana Škrinjarić
Jezični savjetnik: Dr. Bratoljub Klaić

Igraju:

Bruno: Drago Krča
Luka: Krešimir Zidarić
Maja: Vjera Žagar-Nardelli
Ivona: Ljubica Mikuličić
Đimi: Miodrag Krivokapić
Inspicijent: Dražen Grünwald

Premijera: 10. listopada 1975.
Posljednja izvedba: 13. lipnja 1976.
Broj predstava: 35