Profesori:
doc.art.: Krešimir Dolenčić
prof. emerita: Ivica Boban
gost profesor s AGRFT: Branko Šturbej:

Studenti glume:
Mateo Videk (2. godina MA)
Borna Galinović (2. godina MA)
Karlo Mlinar (1. godina MA)
Lucia Stefania Glavich Mandarić (1. godina MA)
Robert Budak (1. godina MA)
Matija Šakoronja (k.g.)
Tena Belčić (2. godina BA k.g.)

Suradnici:
Asistentica režije i suradnica za glazbu: Žad P. Novak
Produkcija: Ante Ševo (1. godina BA produkcije)
Mentorica produkcije: doc. art. Tatjana Aćimović
Oblikovatelj svjetla: Miljenko Bengez
Scenografkinja: Eda Tutić (Filozofski fakultet, apsolventica)
Mentorica scenografkinje: doc. Tanja Lacko
Kostimografkinje: Adrijana Gašparić i Eva Karakaš (2. godina MA, TTF)
Mentorica kostimografkinja: doc. dr. art. Ivana Bakal
Maska: Laura Buljan
Frizura: Evelina Cikron

"Julije Cezar", napisan 1599. godine, je uz još dva djela ("Koriolan" te "Antonije i Kleopatra"), Shakespeareova tragedija koja se bavi poviješću u doba Rimskog carstva. Svaki put kada ga se postavlja na scenu, svjedočimo njegovoj izrazitoj aktualnosti, jer teme poput politički motiviranih atentata, krvave borbe za vlast, urota, ratova među dojučerašnjim saveznicima, izdaje ideala u korist moći, slave i novca, strašnih predskazanja i događaja koji uništavaju ljude, prijateljstva i obitelji, nikada na žalost ne silaze s pozornice povijesti. Kako nam se poznatim čini niz događaja upisanih u ovu dramu – od utopijske žrtve za opću stvar do najgorih krvoprolića u kojima se zaboravljaju početne pozicije. Svako uprizorenje "Julija Cezara" kroz riječi povijesnih lica Bruta, Kasije, Kaske, Marka Antonija, samog Cezara i urotnika, nadahnutih Plutarhovim djelom "Životi uglednih Grka i Rimljana", govori i o našem vremenu. Studenti Akademije dramske umjetnosti 2. i 3. godine MA Odsjeka glume, dakle preddiplomskih i diplomskih semestara, na svoj su način saželi i uspješno odigrali ovaj zahtjevan tekst...