DATE TIME PLAY NAME HALL

Tuesday, 15. June 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju Gradsko Satiričko kazalište ‘Kerempuh’

Friday, 18. June 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju Gradsko kazalište Marina Držića

Saturday, 19. June 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju Gradsko kazalište Marina Držića

Monday, 21. June 2021.

21:00

GDK Gavella na gostovanju Srpsko narodno pozorište - Novi Sad

Thursday, 24. June 2021.

19:30

Kulturni centar Travno

Friday, 25. June 2021.

19:30

Kulturni centar Travno

Saturday, 26. June 2021.

19:30

Kulturni centar Travno

Sunday, 27. June 2021.

19:30

Kulturni centar Travno

Tuesday, 29. June 2021.

19:30

Kako je počeo rat na mom otoku Kulturni centar Travno

Wednesday, 30. June 2021.

19:30

Kako je počeo rat na mom otoku Kulturni centar Travno

Saturday, 03. July 2021.

20:00

GDK Gavella na gostovanju Pučko otvoreno učilište Krapina