gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Srijeda, 01. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 02. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 04. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 06. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Utorak, 07. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 08. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 09. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 10. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 11. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 13. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Utorak, 14. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 15. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 16. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 17. lipnja 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu