gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Petak, 19. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 20. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 22. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 24. rujna 2014.

20:00

Petak, 26. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Subota, 27. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 29. rujna 2014.

19:30

Amerika Velika scena Kupi kartu

Utorak, 30. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu