gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Nedjelja, 21. prosinca 2014.

20:00

Vanjska dvorana Kupi kartu

Ponedjeljak, 22. prosinca 2014.

19:30

Scena na sceni Kupi kartu

Utorak, 23. prosinca 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 27. prosinca 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 29. prosinca 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Utorak, 30. prosinca 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 07. siječnja 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 08. siječnja 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 09. siječnja 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 15. siječnja 2015.

19:30

pretpremijera
GDK "Gavella" i Theater und Orchester Heidelberg
Bojim se da se sada poznajemo
Velika scena Kupi kartu

Petak, 16. siječnja 2015.

19:30

premijera
GDK "Gavella" i Theater und Orchester Heidelberg
BOJIM SE DA SE SADA POZNAJEMO
(ICH BEFÜRCHTE, JETZT KENNEN WIR UNS)
Velika scena Kupi kartu

Subota, 17. siječnja 2015.

19:30

hrvatska premijera
Theater und Orchester Heidelberg i GDK "Gavella"
ICH BEFÜRCHTE, JETZT KENNEN WIR UNS
(BOJIM SE DA SE SADA POZNAJEMO)
Scena na sceni Kupi kartu

Ponedjeljak, 19. siječnja 2015.

19:30

GDK "Gavella" i Theater und Orchester Heidelberg
Bojim se da se sada poznajemo
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 20. siječnja 2015.

19:30

Tri sestre
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 21. siječnja 2015.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 22. siječnja 2015.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Petak, 23. siječnja 2015.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu

Subota, 24. siječnja 2015.

19:30

GDK "Gavella" i Theater und Orchester Heidelberg
Bojim se da se sada poznajemo
Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 26. siječnja 2015.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Utorak, 27. siječnja 2015.

19:30

San Ivanjske noći
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 28. siječnja 2015.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 29. siječnja 2015.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu

Petak, 30. siječnja 2015.

19:30

Tri sestre
Velika scena Kupi kartu

Subota, 31. siječnja 2015.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu