gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Srijeda, 26. listopada 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 27. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 28. listopada 2016.

19:30

Kolovoz u okrugu Osage
Velika scena Kupi kartu

Subota, 29. listopada 2016.

20:00

Ponedjeljak, 31. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 03. studenog 2016.

20:00

Petak, 04. studenog 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 05. studenog 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 07. studenog 2016.

19:30

Umišljeni bolesnik
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 08. studenog 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 09. studenog 2016.

11:00

U registraturi
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 10. studenog 2016.

19:30

Umišljeni bolesnik
Velika scena Kupi kartu

Petak, 11. studenog 2016.

18:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Subota, 12. studenog 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Nedjelja, 13. studenog 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 14. studenog 2016.

20:00

Utorak, 15. studenog 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 16. studenog 2016.

19:30

U registraturi
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 17. studenog 2016.

19:30

Filumena Marturano
Velika scena Kupi kartu

Petak, 18. studenog 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Petak, 18. studenog 2016.

21:30

Scena Atrij Kupi kartu

Subota, 19. studenog 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 19. studenog 2016.

21:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 21. studenog 2016.

19:30

Malena
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 22. studenog 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Petak, 25. studenog 2016.

19:30

Kao na nebu
Velika scena Kupi kartu

Subota, 26. studenog 2016.

19:30

Kao na nebu
Velika scena Kupi kartu