gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Utorak, 27. rujna 2016.

19:30

Kao na nebu
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 28. rujna 2016.

19:30

Kao na nebu
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 29. rujna 2016.

19:30

Filumena Marturano
Velika scena Kupi kartu

Petak, 30. rujna 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Subota, 01. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Nedjelja, 02. listopada 2016.

20:00

Vanjska dvorana Kupi kartu

Ponedjeljak, 03. listopada 2016.

18:00

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 03. listopada 2016.

20:00

Vanjska dvorana Kupi kartu

Utorak, 04. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 05. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 06. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 07. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 10. listopada 2016.

17:30

Scena na sceni Kupi kartu

Ponedjeljak, 10. listopada 2016.

19:30

Vanjska dvorana Kupi kartu

Utorak, 11. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 12. listopada 2016.

19:30

U registraturi
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 13. listopada 2016.

19:30

Umišljeni bolesnik
Velika scena Kupi kartu

Petak, 14. listopada 2016.

11:00

Umišljeni bolesnik
Velika scena Kupi kartu

Subota, 15. listopada 2016.

19:30

Dramski teatar Skopje, Makedonija
GENETIKA PASA
Velika scena Kupi kartu

Subota, 15. listopada 2016.

19:30

Ponedjeljak, 17. listopada 2016.

19:30

Malena
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 18. listopada 2016.

19:30

U registraturi
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 19. listopada 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 20. listopada 2016.

19:30

Petak, 21. listopada 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Subota, 22. listopada 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 24. listopada 2016.

19:30

Umišljeni bolesnik
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 25. listopada 2016.

19:30

Kao na nebu
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 26. listopada 2016.

19:30

Gospođa Bovary Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 27. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 28. listopada 2016.

19:30

Kolovoz u okrugu Osage
Velika scena Kupi kartu

Subota, 29. listopada 2016.

20:00

Ponedjeljak, 31. listopada 2016.

19:30

Velika scena Kupi kartu