gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Petak, 18. rujna 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 19. rujna 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 21. rujna 2015.

19:30

Umišljeni bolesnik Velika scena Kupi kartu

Utorak, 22. rujna 2015.

19:30

Umišljeni bolesnik Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 23. rujna 2015.

19:30

Kolovoz u okrugu Osage
Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 24. rujna 2015.

19:30

Othello
Velika scena Kupi kartu

Petak, 25. rujna 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 26. rujna 2015.

19:30

Kolovoz u okrugu Osage
Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 28. rujna 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Utorak, 29. rujna 2015.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 30. rujna 2015.

19:30

Umišljeni bolesnik Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 01. listopada 2015.

19:30

Kolovoz u okrugu Osage
Velika scena Kupi kartu