gradsko dramsko kazalište
Gavella
DATUM VRIJEME NAZIV PREDSTAVE DVORANA kupovina

Petak, 19. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 20. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 22. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 24. rujna 2014.

20:00

Petak, 26. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Subota, 27. rujna 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 29. rujna 2014.

19:30

Amerika Velika scena Kupi kartu

Utorak, 30. rujna 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 01. listopada 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 02. listopada 2014.

19:30

Tri sestre
Velika scena Kupi kartu

Petak, 03. listopada 2014.

19:30

Candide ili optimizam
Velika scena Kupi kartu

Subota, 04. listopada 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 06. listopada 2014.

19:30

Utorak, 07. listopada 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 09. listopada 2014.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Petak, 10. listopada 2014.

19:30

Osmi povjerenik
Velika scena Kupi kartu

Subota, 11. listopada 2014.

19:30

Osmi povjerenik
Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 13. listopada 2014.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Utorak, 14. listopada 2014.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 15. listopada 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 16. listopada 2014.

19:30

Tri sestre
Velika scena Kupi kartu

Petak, 17. listopada 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Subota, 18. listopada 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 23. listopada 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Petak, 24. listopada 2014.

19:30

Velika scena Kupi kartu

Subota, 25. listopada 2014.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu

Ponedjeljak, 27. listopada 2014.

19:30

Hrvatski bog Mars Velika scena Kupi kartu

Utorak, 28. listopada 2014.

19:30

Leda
Velika scena Kupi kartu

Srijeda, 29. listopada 2014.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu

Četvrtak, 30. listopada 2014.

19:30

Zločin i kazna
Velika scena Kupi kartu

Petak, 31. listopada 2014.

19:30

Amadeus Velika scena Kupi kartu