25. "Gavelline večeri", 2010.

Festivalsko vijeće:

Špiro Guberina, Franka Perković, Marijana Fumić, Mirjana Zagorec, Helena Braut

izbornica: Lada Martinac Kralj

žiri: Asja Jovanović, Dario Harjaček, Pavlica Bajsić, Frano Đurović, Helena Braut