20. "Gavelline večeri", 2005.

Festivalsko vijeće:

Dubravka Miletić, Slavica Knežević, Dubravko Mihanović, Nikola Batušić, Boris Senker

izbornik: Boris B. Hrovat

žiri: Sibila Petlevski, Željka Turčinović, Dora Ruždjak, Vanja Drach, Tomislav Zajec