24. "Gavelline večeri", 2009.

Festivalsko vijeće:

Helena Braut, Tonko Lonza, Pavo Marinković, Jasna Bilušić, Ivo Knezović

izbornica: Tajana Gašparović

žiri: Špiro Guberina, Franka Perković, Marijana Fumić, Mirjana Zagorec, Helena Braut